دختر های خوب

32

www.32day.ir

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن 1388ساعت 21:51  توسط فروغ  | 

تلخ و شیرین

چقدر شیرین که به چیزی که دوست داشتی برسی و چقدر تلخ که اون چیز رو دو روزه از دست بدی.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم دی 1388ساعت 21:54  توسط فروغ  | 

پیام

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که خدا هنوز از انسان نومید نیست.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388ساعت 14:45  توسط فروغ  | 

لذت

چه لذتی داره آدم غذایی که خودش درست کرده رو بخوره


+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر 1388ساعت 13:44  توسط فروغ  | 

صبر

یه روزی ... یه جایی ... یه جوری ... یه کسی ... یه چیزی ... صبر داشته باش

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر 1388ساعت 1:12  توسط فروغ  | 

زمان

زمان داره خیلی زود می گذره .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آبان 1388ساعت 21:38  توسط فروغ  | 

راز

چه رازیست در پس رگبرگ های پرشمار یک درخت؟؟!

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 21:58  توسط فروغ  | 

ممنون

خدایا از این همه رحمت الهی ممنونیم

بعد 3 سال بارون دیدیم .

ولی خدا ، قبل از اینکه بارون بیاد یه مقدمه چینی کوچیکی بکن ، نه مثل امروز صبح ساعت 1:30 که یه رعد و برقی زد که فکر کنم صدا و لرزشش تا آمریکا رفت.

بازم ممنونیم از این همه لطف و رحمتت.

روز دانش آموز هم مبارک

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آبان 1388ساعت 9:23  توسط فروغ  | 

سرانجام

خدایا چنان کن سرانجام کار                                                   که تو خشنود باشی و ما رستگار

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آبان 1388ساعت 13:29  توسط فروغ  | 

معصومه

روز دختر مبارک

چرا اسم من معصومه نیست ؟ ( امروز توی مدرسه به معصومه ها کادو دادن )+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مهر 1388ساعت 13:57  توسط فروغ  |